YT royal plaza wordpress主题[v5.5.13]

Royal-Plaza-wordpress-theme
Royal-Plaza-wordpress-theme

YT royal plaza wordpress主题,royal plaza 由yootheme发布,非常干净和清爽的设计,适合各种企业或政府、房产网站,多种预设的颜色,背景,纹理和字体,可以很容易地修改和管理,采用最新 CSS3技术,优化的性能和极少的文件。

主页缩略图:

YOOtheme – Royal Plaza
YOOtheme – Royal Plaza

YT royal plaza wordpress主题演示地址:

http://yootheme.com/demo/themes/wordpress/2010/royalplaza/